Matricula 2863
Tipo de calderin Inclinable
Grupo encolador Yes
Grupo Retesteador Yes
Grupo Perfilador Recto Yes
Grupo Perfilador Inclinado Yes
Prefusor de cola Yes

¡Compártelo!